Copyright

Pothuizen zonwering en veranda's behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van pothuizenzonwering.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in pothuizenzonwering.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pothuizen zonwering en veranda's (ook niet via een eigen netwerk).